Oznámení o nárokovaném porušení

STRÁNKA respektuje duševní vlastnictví ostatních a my žádáme naše uživatele, aby činili totéž. Dobrovolně dodržujeme a dodržujeme zákon Digital Millennium Copyright Act Spojených států amerických. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo byla jinak porušena vaše práva duševního vlastnictví, poskytněte prosím určenému zástupci pro autorská práva STRÁNKY následující informace:
  1. eltronic nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví;
  2. popis díla chráněného autorským právem nebo jiného duševního vlastnictví, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;
  3. popis toho, kde se na STRÁNCE nachází materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva;
  4. vaši adresu a telefonní číslo;
  5. vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
  6. vaše prohlášení, učiněné pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví.

Prosím o zaslání vyplněného Formulář pro porušení zákona DMCA pdf formulář ZDE.