Nahlásit provoz

ÚSILÍ PROTI OBCHODOVÁNÍ S OBCHODOVÁNÍM

RubPage.com je plně odhodlána zvyšovat povědomí o problému obchodování s lidmi a zapojuje se do osvědčených postupů a prosazování. V případě, že se dozvíme o jakémkoli incidentu obchodování s lidmi, nadšeně spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a orgány zapojenými do boje proti porušování lidských práv.

Jakékoli podezření na sexuální vykořisťování nezletilých a/nebo obchodování s lidmi nahlaste příslušným úřadům.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY MOŽNÉHO OBCHODOVÁNÍ S LIDMI:

  • Přichází bavič v doprovodu další osoby?
  • Mluví tento jedinec pro nebo se zdá, že tvrdí controle přes baviče?
  • Zdá se, že se bavič tohoto jedince bojí?
  • Má bavič potíže s komunikací, whethJe to důsledek jazykové bariéry nebo strachu z interakce?
  • Zdá se, že bavič je nezletilý nebo téměř nezletilý?

Používejte zdravý rozum a contjednat s příslušnými orgány, pokud máte podezření, že je někdo obchodován.